گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی

این گروه آموزشی با تعامل سازنده با اداره آموزش و پرورش میانه سهم به سزایی در تحصیل معلمان و آموزگاران شهرستان دارد.

رشته آموزش ابتدایی ماهیتا به دلیل ویژگی هایی که دارد علاقمندی زیادی را برای تحصیل جذب نموده است.

گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دارای 3 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

آموزش ابتدایی

کارشناسی

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

کـاردانـی ناپیوسته

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

کـاردانـی ناپیوسته

آموزش علوم تجربی

کارشناسی

آموزش ابتدایی

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی- برنامه­ریزی درسی

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی- برنامه­ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com