گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

جوانان شهرستان میانه به دلیل رویکرد ورزشی در سطح عمومی و قهرمانی از رشته تربیت بدنی استقبال کرده اند و هم اکنون گروه تربیت بدنی در چند رشته گرایش به کار خود ادامه می دهد.

گروه حسابداری دارای 6 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه حسابداری به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه­ریزی تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی-  مدیریت

کـاردانـی ناپیوسته

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com