گروه حسابداری

به دلایل مختلف از جمله شرایط مناسب بازار کار، رشته حسابداری همواره از جمله رشته های پرطرفدار برای دانشجویان است که هم اکنون با قدرت و کیفیت تحصیلی مناسب اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

گروه حسابداری دارای 6 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه حسابداری به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

حسابداری

کارشناسی ارشد

حسابداری- مالیاتی

کارشناسی پیوسته

حسابداری- دولتی

کارشناسی پیوسته

حسابداری- حسابرسی

کارشناسی پیوسته

علمی- کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

علمی- کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

امور اداری

کاردانی پیوسته

امور بانکی

کاردانی ناپیوسته

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com