گروه ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی از جمله رشته های قدیمی در دانشگاه آزاد اسلامی میانه می باشد که هم اکنون با دارا بودن دانشجو به کار خود ادامه می دهد.

گروه ادبیات فارسی دارای 2 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه ادبیات فارسی به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

کـاردانـی ناپیوسته

ادبیات فارسی

کارشناسی

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

 

 

گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی

این گروه آموزشی با تعامل سازنده با اداره آموزش و پرورش میانه سهم به سزایی در تحصیل معلمان و آموزگاران شهرستان دارد.

رشته آموزش ابتدایی ماهیتا به دلیل ویژگی هایی که دارد علاقمندی زیادی را برای تحصیل جذب نموده است.

گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دارای 3 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

آموزش ابتدایی

کارشناسی

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

کـاردانـی ناپیوسته

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

کـاردانـی ناپیوسته

آموزش علوم تجربی

کارشناسی

آموزش ابتدایی

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی- برنامه­ریزی درسی

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی- برنامه­ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

 

 

گروه باستان شناسی

رشته باستانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی میانه از جمله رشته های منحصر به فرد در سطح منطقه می باشد که تاکنون دانشجویان زیادی در آن تحصیل نموده و فارغ التحصیل شده اند.

گروه باستان شناسی دارای 2 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه باستان شناسی به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

باستان شناسی

کارشناسی

باستان شناسی

کارشناسی ارشد

 

 

گروه حسابداری

به دلایل مختلف از جمله شرایط مناسب بازار کار، رشته حسابداری همواره از جمله رشته های پرطرفدار برای دانشجویان است که هم اکنون با قدرت و کیفیت تحصیلی مناسب اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

گروه حسابداری دارای 6 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه حسابداری به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

حسابداری

کارشناسی ارشد

حسابداری- مالیاتی

کارشناسی پیوسته

حسابداری- دولتی

کارشناسی پیوسته

حسابداری- حسابرسی

کارشناسی پیوسته

علمی- کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

علمی- کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

امور اداری

کاردانی پیوسته

امور بانکی

کاردانی ناپیوسته

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

 

 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

جوانان شهرستان میانه به دلیل رویکرد ورزشی در سطح عمومی و قهرمانی از رشته تربیت بدنی استقبال کرده اند و هم اکنون گروه تربیت بدنی در چند رشته گرایش به کار خود ادامه می دهد.

گروه حسابداری دارای 6 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه حسابداری به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه­ریزی تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی-  مدیریت

کـاردانـی ناپیوسته

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com